Кратка история на ОУ „Гоце Делчев” с. Беслен

Училище „Гоце Делчев” с. Беслен е създадено през 1927 г.

То първо е начално училище. Един от първите учители се казвала Кина Костадинова. Учениците са учели до 4-то отделение.

След 1960 г. училището се премества в новопостроена сграда. Директор и учител в десетилетието от 1960 до 1970 г. е Георги Панайотов, познат на всички тогавашни ученици като Гег – строг и взискателен към всички.

Към 1970 г. директор на училището става Тодор Камбуров (от с. Петрелик). Той ръководи началното училище до към 1980 г. След това като директор постъпва Александър Косаков (от с. Хаджидимово), към същата 1980 г. начално училище „Гоце Делчев” получава статут на основно училище „Гоце Делчев” с по една паралелка от 1. до 7. клас. Построена е още една сграда към училището, за да поеме идващите да учат след четвърти клас ученици от съседното село Теплен. Общо учениците от тогава до сега варират от 100 до 120 деца годишно.

Към 1984 г. директор е назначен Росен Галов (от с. Хаджидимово), който значително подобрява вътрешния и външния облик на училището. Той ръководи поверената му институция 3 години, след което като директор е поставен Емил Башев – първият местен кадър и като директор, и като учител. До 1989 г. учителите са предимно от с. Хаджидимово, но след това започват работа местни кадри. Това било предпоставка да се въведе и 8. клас. Така постепенно всички учители, работещи в училището стават млади хора от с. Теплен и с. Беслен.

През 2002 г. началното училище в с. Теплен се закрива и две години по-късно всички техни ученици от 1. до 4. клас се преместват да учат в ОУ „Гоце Делчев” с. Беслен. През същата година започва да се изучава като западен език – английски език. През 2009 г. училището става средищно, а една година по-късно през 2010 г. и защитено. . Спечелени са редица европейски проекти, включително проектът за целодневната организация на учебния процес, с който проект се наблюдават по-високи резултати на учениците.