Нашият колектив е изграден от професионалисти със задължителна педагогическа правоспособност и опит, съчетание от вдъхновение и ентусиазъм, с опита и рутината на познанието, с умения за междупредметни връзки, с нагласа за екипност и решения в полза на общите цели.
Мисията на учителя не е в това да дърпа детето по пътя на развитието, а да му покаже този път, да го окуражи то само да тръгне по него. Най-важното за изграждането на един добре сработен учителски колектив е несъмнено доверието, а най-крайният път към това е опознаването.

ЧАВДАР ЧАПКЪНОВ
Директор

МИЛЕНА СОЛАКОВА
Учител по български език и литература.

ПАВЛИНА СОЛАКОВА
Старши учител по английски език.

ВСИЛКА МАНОВА
Старши учител по Технологии и предприемачество

Фиданка Бочукова
Старши учител по математика и природни науки

ФИЛКА БОЧУКОВА
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ЦОУП.

КУБРАТ ЧИНАРСКИ
Старши учител, начален етап на основното образование ( І-ІV клас )

ВАРАДИН ДЕРМЕНДЖИЕВ
Старши учител, начален етап на основното образование ( І-ІV клас ).

НЕЙЧО УЗУНОВ
Старши учител, начален етап на основното образование ( І-ІV клас ).

ЕМИЛИЯ МАНАХОВА
Старши учител, начален етап на основното образование- ЦОУП ( І-ІV клас ) .

Садетка Арнаудова
Учител по история и география

ЕЛКА УЗУНОВА
Старши учител, начален етап на основното образование- ЦОУП ( І-ІV клас ).