Основно училище „Гоце Делчев” с. Беслен

Село Беслен (област Благоевград) е разположено в Югозападен планов регион на България.
То е част от община Хаджидимово.
В момента в училището се обучават деца от I до VIII клас. Знанията си учениците разширяват и обогатяват в часовете по ЗИП. Почти всяка година има класирани ученици на олимпиади – на общински и областен кръг по различни предмети. От няколко години насам има и класирани ученици на състезанието „Spelling Bee” по английски език.
Училище „Гоце Делчев” се ползва с безспорен авторитет, резултат от последователен целенасочен труд на поколения учители и ученици. Висока е степента на реализация на учениците – в средните училища възпитаниците на „Гоце Делчев” постъпват традиционно с висок успех.
Учителският колектив съхранява традициите в обучението и възпитанието, свързани с непреходни стойности, но същевременно се прилагат и иновационни форми и методи на работа. Постигнатите успехи са доказателство за отговорността и професионализма на преподавателския екип.
Бивши ученици на училището са видни обществени личности – лекари, учители, инженери, юристи.